Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita. S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou.

Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú vaše dáta chránené.

Otvorená Hra ako Správca osobných údajov

Správcom vašich údajov je občianske združenie Otvorená Hra, so sídlom Pečnianska 17, 83101 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 50 30 48 44.

Naše služby prevádzkujeme prostredníctvom webovej lokality www.otvorenahra.sk a jej prostredníctvom získavame a následne spracovávame vaše osobné údaje.

Prečo osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a poskytnutia služieb občianskeho združenia Otvorená Hra.

Osobné údaje spracovávame tiež v okamihu registrovania sa na stránke, stiahnutia našich materiálov umiestnených na našich stránkach, registrácii na PsychoHRY, zakúpenie lístka na prednášku, workshop, iný nami organizovaný alebo spoluorganizovaný event, registrácie k odberu Noviniek a pod.

V takomto prípade nám registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na tento účel.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. e-mailovú adresu
 3. telefónne číslo
 4. poštovú adresu
 5. fakturačné údaje (Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ)
 6. prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe.

Môžeme o vás získať informácie aj z iných zdrojov a pridať ich do informácií, ktoré ste nám už poskytli.

Podľa toho, ako naše služby využívate, získame aj ďalšie údaje ako:

 1. IP adresy
 2. Súbory cookies
 3. Prípadne iné online identifikátory

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?

Môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 1. V okamihu, keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy.
 2. V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
 3. V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

Ako s Vami budeme komunikovať

V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia zmluvy), budeme komunikovať prostredníctvom:

 1. e-mailu
 2. telefónu
 3. chatu
 4. sociálnych sietí
 5. prípadne ďalších aplikácií (napríklad Facebook Messenger a.i.)

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať

Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce a následne 10 rokov po jej skončení.

Osobné údaje tých, ktorí prejavili záujem o stiahnutie elektronických kníh, registrovali sa na nami organizovaný webinár, odber noviniek a.i. spracovávame po dobu udelenia súhlasu do doby jeho odvolania.

Súhlas môžete odvolať napísaním na náš e-mail: info@otvorenahra.sk. Zasielanie emailov môžete dočasne prerušiť kliknutím na odhlasovací odkaz v pätičke emailu, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného marketingového e-mailu.

Ako osobné údaje zabezpečujeme

Vykonávame celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť vaše osobné údaje.

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách v Slovenskej a Českej republike. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.

Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

Na ochranu údajov pri ich zadávaní alebo zobrazovanie používame technológiu Secure Socket Layer (SSL). Citlivé dáta (čísla platobných kariet apod.) nie sú ukladané na naše servery.

Kto má k vašim osobným údajom prístup

K vašim osobným údajom máme prístup my, ako Správca osobných údajov.

Informácie o Spracovateľoch

K vašim osobným údajom majú prístup aj nami vybraní Spracovatelia, najmä poskytovatelia serverov a mailingových služieb.

Sú to len také subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných právnych predpisov.

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.

Pošlite nám e-mail na info@otvorenahra.sk s tým, že svoj súhlas odvolávate.

Týmto vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

 1. právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 2. právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 3. právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
 4. právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 5. právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 6. právo na prístup k svojim osobným údajom
 7. v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 8. právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť
 9. máte právo sa dotázať, aké osobné údaje o vás spracovávame.

 

Otvorená Hra o. z., Pečnianska 17, Bratislava, 85101