Klikni na obrázok nižšie

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Spoznanie seba

Poznanie seba, svojich hodnôt a svojho životného poslania je prvým krokom pre hľadanie spolupráce s druhými. Ak viem kam idem, viem sa s druhými dohodnúť a dodržiavať to na čom sme sa dohodli.

Komunikácia

Ako komunikovať efektívne, tak aby sme sa s druhými dohodli a dali im konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá nám všetkým umožní rásť. Efektívna komunikácia znamená poznať rôzne druhy a formy komunikácie a vedieť ich použiť.

Firemná kultúra

Súbor nepísaných pravidiel a hodnôt. To čo sa komunikuje v kuchynke. Súčasťou kultúry je firemná vízia – kam spoločne kráčame a firemné hodnoty, ktoré pomáhajú ľuďom vo firme pri rozhodovaní.

Procesy

Procesy sú kľúčovou časťou ako si medzi sebou efektívne vymieňať informácie. Procesy sa vytvárajú na základe dohody medzi ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú na danom procese. Z nášho pohľadu neexistuje template procesu, ktorý by vyhovoval viacerým firmám. Každá firma e špecifická a preto sú aj jej procesy jedinečné.

V čom pomáhame tímov a firmám?

Vytvoriť angažovaný tím, ktorý spolupracuje

Pomáhame tímom vytvoriť atmosféru dôvery, zladiť komunikačné procesy, zamerať sa spoločne na dosahovanie cieľov a celkovo zefektívniť fungovanie

(offline & online)

Sprevádzať lídrov na ceste ku autentickosti

Pomáhame lídrom fungovať ako prirodzené osobnosti, pracovať so strachom a tlakmi, odomknúť v sebe autentického človeka, ktorého druhí prirodzene nasledujú

(offline & online)

Soft skills školenia na mieru

Či už sa jedná o obchodnícke zručnosti, asertívnu komunikáciu, reč tela alebo vizuálne myslenie, všetko vám prinášame s dôrazom na ľudskosť, priamu komunikáciu a zážitkové učenie

(offline & online)

Ďalšie možnosti, ako siahnuť k oblakom

Teambuilding & PsychoHRY

Spoločné zážitky, prekonanie sa, radosť a smiech sú korením tímového rozvoja, ktoré dopĺňa vytrvalú prácu na zlepšení fungovania tímov

(offline & online)

Koučing & konzultácie

Pre komplexnú prácu s tímom je mnohokrát potrebný osobný posun konkrétnych ľudí v dôverných podmienkach osobného stretnutia so skúseným koučom či mentorom

(offline & online)

Facilitácia

Stretnutia tímu bývajú niekedy nezmyselný chaos. Facilitácia stretnutí a porád zvyšuje ich efektivitu, angažovanosť ľudí a dokonca zapamätateľnosť obsahu.

(offline & online)

Nemáš čas zisťovať, čo je pre teba vhodné?

Napíš nám a na spoločnom stretnutí zadefinujeme ciele, na základe ktorých vyberieme vhodné nástroje. Zisti ako pracujeme.

[contact-form-7 id=”113430″ title=”formular pre stranku psychohier”]