Čo je naša misia

Sme postupne rastúca komunita ľudí, ktorí chcú spraviť svet lepším miestom pre život.

Fungujeme na princípoch slobody a zodpovednosti, rešpektu a spolupráce, dôvery a ľudskosti.

Vďaka tomu, že sa navzájom podporujeme, spolupracujeme, dôverujeme si a učíme sa efektívne komunikovať, dokážeme naše sny a vízie pretvárať do reality.

Keď v niečom vidíme zmysel, hľadáme cesty, ako to vytvoriť.

Našou víziou je, aby sa postupne mohli zapojiť všetci ľudia, ktorí chcú s druhými spolupracovať, dôverovať si a vytvárať hodnotovo orientované projekty.

Hravosť, inovatívnosť a rast

Čo robíme

Fungujeme ako slobodná organizácia, preto sa ku nám môže pridať ktokoľvek, kto vidí zmysel v spolupráci.

Vďaka tomu vznikajú mnohé zmysluplné projekty, ktoré sa navzájom podporujú a dopĺňajú.

Od počiatku sa zameriavame najmä na komunikačné zručnosti, leadership a tímovú spoluprácu, pretože sú to kľúčové zručnosti pre akúkoľvek ďalšiu spoluprácu.

Spolupracujeme s firmami, rôznymi organizáciami aj jednotlivcami, ktorí sa chcú zlepšiť v týchto oblastiach.

Postupne však pribúdajú ďalšie projekty, ako napríklad:

  • Business Academy – agentúra duálneho vzdelávania
  • Daycare centrum – pre deti od 3 do 6 rokov
  • coLab – vzdelávanie komunitných organizátorov
  • Medzinárodné projekty

Náš tím

Naše hodnoty

Vzťahy – bezpečné a pozitívne vzťahy založené na dôvere, rovnocennosti, akceptácii, rešpekte a záujme. Vzťahy vnímame ako živý organizmus ,o ktorý sa musíme starať, udržiavať. 

Rast – rastieme prostredníctvom poznávania seba a druhých. Chyby vnímame ako cenné skúsenosti, ktoré nám môžu pomôcť stať sa lepšou verziou seba.  

Autenticita – odkladáme masky a snažíme sa byť sami sebou za každých okolností. Komunikujeme a konáme v súlade s naším vnútorným prežívaním: našimi hodnotami, emóciami, myšlienkami, presvedčeniami.

Spolupatričnosť – táto hodnota sa prepája už aj s víziou Otvorenej Hry – aby mal každý človek svoje miesto, mohol prispievať, pričom je sám sebou a cíti sa bezpečne


“Učíme ľudí, ako byť spolu.” (Ľubka dodáva: A zároveň sa sebarealizovať.)

Prečítaj si v našej knihe ako funguje naša kultúra

Kolega Koláč si prečítal v knihe Štestí doručeno o knihe zameranej na firemnú kultúru. Tak sa mu ta myšlienka zapáčila, že nás všetkých oslovil a kto chcel mu napísal, ako vníma kultúru Otvorenej Hry. Je to bez cenzúry a úprav. Prešlo to len gramatickou kontrolou 🙂

Chceš sa k nám pridať? Napíš nám