Komunikačný tréning šitý na mieru vašej spoločnosti / tímu

Či už sa rozhodnete pre niekoľkohodinový workshop alebo dlhodobý tréning, pre nás je vždy dôležité, aby bol presne prispôsobený situácii, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Každá firma, každý tím rieši špecifické výzvy a problémy. Preto sa každému klientovi venujeme osobitne a komunikačný tréning pripravujeme podľa jeho aktuálnych potrieb.

Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie s bezplatnou konzultáciou, na ktorej si spoločne prejdeme Vaše predstavy a potreby týkajúce sa komunikačného tréningu.

Ako pracujeme

Diagnostika

Na nezáväznom stretnutí zistíme aké máte potreby a ako vám vieme pomôcť

Navrhnutie riešenia

Navrhneme najefektívnejší spôsob riešenia vašej situácie s ohľadom na váš budget

Realizácia riešenia

Realizáciu budeme prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu a vašim potrebám

Spoločný prípitok

Spolu oslávime úspech vzdelávania a ak bude treba pustíme sa do ďalšej spolupráce

Oblasti, z ktorých je možné tréning na mieru vyskladať

Autentická (asertívna) komunikácia

Odvaha byť úprimný k sebe a k druhým

Cieľom tréningu je podporiť prirodzenú angažovanosť a dôveru zamestnancov.

Čo sa účastníci naučia:

  • rozpoznávať svoje zámery a ciele v komunikácii,
 • používať autentické (nemanipulatívne) komunikačné techniky,  

obsahuje tréning zameraný na nekonfliktné vyjadrovanie svojho názoru, podávanie a prijímanie feedbacku, aktívne počúvanie s porozumením.

Obrana proti manipulácii

Ako nemanipulovať a nebyť manipulovaný

Cieľom tréningu je zlepšiť vzťahy a atmosféru v tíme vďaka autentickej komunikácii bez manipulácie.

Čo sa účastníci naučia:

  • detekovať manipuláciu v bežnom živote,
  • uvedomovať si svoje vnútorné nastavenie a efektívne s ním pracovať,
 • obranné komunikačné techniky (asertivita, autentická a otvorená komunikácia).

Zvládanie a práca so stresom

Ako využiť stres vo svoj prospech

Cieľom tréningu je:

  • naučiť sa ako a prečo sa u nás vyvinula stresová reakcia,
  • ako využiť stresovú reakciu vo svoj prospech,
  • spoznať a naučiť sa využívať emócie ako zdroj informácií,
 • vyskúšať si krátkodobé a dlhodobé spôsoby práce so stresom.

Decision-making

Cieľom tréningu je:

  • porozumieť zložkám problému,
  • porozumieť, aké metódy riešenia problémov existujú,
  • porozumieť dôsledkom nášho rozhodnutia,
  • Porozumieť, čo a ako vplýva na naše rozhodovanie,
 • získať tipy ako sa možno rozhodovať efektívnejšie.

Riešenie konfliktov metódou win - win

Cieľom tréningu je naučiť sa vytvárať obojstranne výhodné dohody.

Čo sa účastníci naučia:

  • porozumieť konfliktu a dôvodom jeho vzniku,
  • porozumieť emóciám v konflikte a dôvodom ich vzniku,
  • odhaľovať primárne potreby seba a druhých,
  • používať metódu win-win,
 • komunikačné techniky znižujúce pravdepodobnosť konfliktu.

Prezentačné schopnosti

Cieľom tréningu je:

  • naučiť sa, ako sa uvolniť pred vystúpením,
  • naučiť sa hovoriť pútavo a pregnantne – práca s hlasom,
 • naučiť sa používať reč tela na zatraktívnenie prezentácie a udržanie pozornosti.

Čítanie reči tela

Cieľom tréningu je:

  • naučiť účastníkov vnímať a vyhodnocovať neverbálne prejavy seba a druhých,
  • prehĺbenie empatie,
 • porozumenie emóciám.

Formy tréningov

Jednodňový tréning

Jednodňový tréning zameraný na zdokonalenie sa vo vybranej oblasti. Trvanie 6 hodín.

Výhody jednodňového tréningu:

  • inšpirácia a motivácia účastníkov k ďalšiemu rozvoju
  • identifikácia schopností, na tréning ktorých je možné zamerať sa v budúcnosti
 • základné osvojenie si vybraných schopností

Tréningový plán

Súbor pravidelných tréningových stretnutí trvajúcich maximálne 2 hodiny s frekvenciou 1x za dva týždne. Počet stretnutí záleží od trénovaných schopností. Počet stretnutí 6+.

Cieľom stretnutí je v následných krokoch trénovať schopnosti, ktoré si spoločne na začiatku tréningu zadefinujeme.

Výhody pravidelného tréningu:

  • hlbšie precvičenie, pochopenie a upevnenie jednotlivých schopností
  • organické prispôsobovanie tréningu meniacim sa potrebám skupiny
 • osvojenie si celej škály na seba nadväzujúcich schopností

Napíšte nám

My vás následne kontaktujeme

Zavolajte nám

0948 126 533

[contact-form-7 id=”4014″]