Večerná škola 2023

Večerná škola 2023

3.700,00

Dlhodobý rozvojový program pre lídrov a každého, kto chce na sebe pracovať. Pozostáva z 3 semestrov: autenticita, spolupráca, líderstvo.

 • Doba trvania: 16:30-19:30, 3 semestre
 • Priestor: Otvorená Hra, SPŠE Hálová 16
 • Termín: 11.04.
 • Počet účastníkov: max 12
 • Cena: 3700 € bez DPH

Počet voľných miest: 12

Popis

Autentický líder v agilnom prostredí

 

Vzdelávanie a podpora lídrov, manažérov, agile koučov a agile tímov

Večerná škola je dlhodobý rozvojový program pre lídrov a každého, kto chce na sebe pracovať.

Skladá sa z troch semestrov.

Každý semester pozostáva z 30 hodín spoločných stretnutí

a zadaní na individuálnu prácu medzi stretnutiami.

 


Autentický líder:

 • vytvára a vedie výkonné tímy pri zachovaní ľudskosti
 • rozvíja talent ľudí v tíme
 • dokáže spoluvytvárať samoriadiace tímy
 • inšpiruje ľudí k proaktivite a preberaniu zodpovednosti
 • spoznáva vnútornú motiváciu ľudí a vie s ňou pracovať
 • dokáže riešiť konflikty a náročné situácie v tíme
 • rozmýšľa projektovo a vie delegovať úlohy
 • podporuje tím k spoločnému učeniu – má rastový “mindset”
 • zvyšuje lojalitu zamestnancov voči organizácii
 • s klientom/zákazníkom hľadá win-win riešenia

 


Pre koho je program vhodný:

 • začínajúci líder
 • seniorný líder
 • scrum master  a agilný kouč
 • líder z People & Culture
 • HR manažér
 • majiteľ firmy/konateľ
 • talenty a proaktívni ľudia vo firme

 


Dopady pre firmu/organizáciu:

 • vyššia kreativita a angažovanie zamestnancov
 • vyššia dôvera medzi ľuďmi a pozitívne pracovné prostredie
 • zníženie fluktuácie
 • menšie náklady na hiring
 • kariérny rast v rámci firmy
 • zladenie sa s firemnou kultúrou a hodnotami – ich žitie v praxi
 • zefektívnenie porád

 

Večerná škola je vhodná ako pre firmy tak pre jednotlivcov.

Súčasťou je bezplatná úvodná konzultácia, na ktorej zistíme, či a v akej podobe je program vhodný pre vašu situáciu.

 


Prečo autentické líderstvo?

Skoro 80 rokov stará Harvardská štúdia ukázala, že ľudia s kvalitnými vzťahmi sú výrazne zdravší a šťastnejší. V Otvorenej Hre veríme, že kvalitné vzťahy sú postavené na dôvere a autentickej komunikácii, čo zvyšuje spokojnosť, lojálnosť a angažovanosť ľudí v práci.

 

“Autentické vedenie pozitívnym smerom ovplyvňuje vzťah medzi firemnou kultúrou zameranou na flexibilitu a spokojnosťou zamestnancov v práci.”

(Garazi Azanza, Juan Antonio Moriano, Fernando Molero, 2013)

 


1. semester: Autenticita a asertivita

Témy semestra:

 • Typy komunikácie
 • Efektívna komunikácia
 • Asertivita
 • Emócie
 • Manipulácia a obrana proti nej
 • Poznanie svojich hodnôt a svojho smerovania
 • Transakčná analýza a dramatický trojuholník
 • Autenticita

 

Absolvovanie Modulu 1 podmienkou na pokračovanie do Modulu 2 a 3.

 


2. semester: Spolupráca v tíme

Témy semestra:

 • Tím a skupina
 • Skupinová dynamika – porozumieť, čo a ako sa deje
 • Moja rola v tíme
 • Motivácia – vnútorná a vonkajšie podnety
 • Spolupráca v tíme
 • Hybridné pracovné prostredie – vzťahy a efektivita v online a offline prostredí
 • Konflikty a prístup ku konfliktom
 • Projektová logika a myslenie
 • Plánovanie a organizovanie práce
 • Príprava a vedenie porád
 • Facilitácia skupinových stretnutí
 • Prezentačné zručnosti
 • Sebareflexia a spätná väzba ako rozvojový nástroj

3. semester: Líderstvo

Témy semestra:

 • Budovanie tímu
 • Skupinová dynamika – ovplyvňovanie skupinovej dynamiky
 • Ja líder – vízia kam idem, autentické líderstvo
 • Dramatický trojuholník: Líder – Sprievodca
 • Práca s mocou
 • Spôsoby vedenia tímu, vedie/manažuje
 • Proces zmeny
 • Nastavenie hybridného prostredia – vzťahy a efektivita v online a offline prostredí
 • Vyhodnocovanie / hodnotenie procesov a obsahov
 • Komunitné mapovanie/situačná analýza
 • Holakratické vedenie porád
 • Role a samoriadenie
 • Debriefing a reflexia ako nástroj učenia
 • Bezpečie v tíme
 • Vedenie individuálnych rozhovorov (1:1)

 


Podmienka účasti na programe:

vstupný rozhovor

 


100 % garancia vrátenia peňazí

ak účastník absolvoval všetky dohodnuté stretnutia, vypracoval zadania  a neposunul sa.

 


CENA

Účasť na celom programe vrátane:

 • 2 stretnutia v malej skupine
 • 2 individuálne konzultácie

Cena celý program:  

 • 3 700 bez DPH / jednotlivec

 

1 + 1

Ak niekto prinesie druhého účastníka, pre každého z nich je cena za celú Večernú školu 3 300 EUR bez DPH.

 

alebo účasť len na prvom semestri vrátane:

 • 1 stretnutie v malej skupine
 • 1 individuálna konzultácia

Cena za prvý semester:

 • 1 480 bez DPH / jednotlivec
 • (40 % z ceny celej Večernej školy)

 


Cena obsahuje:

 • metodickú a materiálovú prípravu celého programu aj jednotlivých stretnutí
 • realizáciu programu + kvalitatívne hodnotenie procesu
 • vzdelávacie a rozvojové materiály
 • zhŕňací e-mail po každom stretnutí s praktickými cvičeniami medzi stretnutiami
 • know-how lektorskej dvojice
 • kvalitatívny prístup so zameraním na jednotlivca aj skupinu – adaptácia programu podľa skupiny

 

 

Dátumy Večernej školy

Utorky / 16:30-19:30 (prípadne podľa dohody skupiny)

Skupina sa otvára pri 8 účastníkoch.

AutenticitaSpoluprácaVedenie tímu
111.04.119.09.TBD 2024
218.04.226.09.
325.04.303.10.
402.05.410.10.
509.05.517.10.
pauza – 16.5.2023pauza – 24.10.2023
623.05.631.10.
730.05.707.11.
806.06.814.11.
913.06.921.11.
1020.06.1028.11.

 

Názor absolventky programu:

Hravý, interaktívny a nesmierne obohacujúci – to sú slová, ktoré sa mi v mysli vynoria pri pomyslení na moju účasť na Autentickom lídrovi. Prežitky a vedomosti nazbierané počas rýchlo ubiehajúcich hodín mi do môjho súkromného a pracovného života priniesli praktické techniky, s ktorými som mohla začať ihneď pracovať aj v praxi – napríklad projektový manažment. Vo finále som sa naučila pracovať sama so sebou, mojim vnútrom, ale zároveň aj s ľuďmi v mojom okolí – špeciálne mojim pracovným tímom a s kolegami.
Gabriela Kollerová, People & Culture Lead v Muziker

E-mail: info@otvorenahra.sk
Telefón: 0948 126 533

Otvorená Hra o.z.
Sídlo: Pečnianska 17, Bratislava, 85101
IČO: 50 30 48 44
DIČ: 2120306672

be open s. r. o.
Sídlo: Košická 52/A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 52989160
DIČ: 2121261329
IČ DPH: SK2121261329