Letná škola: Začínajúci líder

Ďalšie informácie

Doba trvania

2 x 2 dni

Priestor

Otvorená Hra, SPŠE Hálová 16

Termín

30.6.-1.7 a 28.7.-29.7.

Počet účastníkov

max 12

Cena

857 EUR bez DPH

Cena:

857,00 bez DPH

Objednať

Počet voľných miest: 12

Popis

Letná škola: Začínajúci líder je dvojfázové školenie (2 x 2 dni) určené pre začínajúcich aj budúcich lídrov, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti vedenia tímu a komunikácie.

 

Program je zameraný na efektívnu komunikáciu, poznanie svojich hodnôt a smerovania, vedenie tímu a spoluprácu v tíme. Po absolvovaní školenia budeš mať nástroje ako viesť a inšpirovať tímy, rozvíjať talenty a spolupracovať s klientom/zákazníkom na hľadaní win-win riešení.

 

KEDY?

 1. modul: 30. jún – 1. júl 2023 (2 x 6 hodín)
 2. modul: 28. – 29. júl 2023 (2 x 6 hodín)

 


Pre koho je program vhodný:

 

 • začínajúci a budúci líder
 • scrum master  a agilný kouč
 • líder z People & Culture
 • HR manažér
 • majiteľ firmy/konateľ
 • talenty a proaktívni ľudia vo firme

 


Školenie ti pomôže stať sa lídrom, ktorý:

 

 • dokáže asertívne a ľudsky komunikovať aj v náročných situáciách
 • vytvára bezpečné prostredie a podporuje samostatnosť ľudí v tíme
 • vytvára a vedie výkonné tímy pri zachovaní ľudskosti
 • spoluvytvára bezpečné prostredie a rozvíja talent ľudí v tíme
 • inšpiruje ľudí k proaktivite a preberaniu zodpovednosti
 • spoznáva vnútornú motiváciu ľudí a vie s ňou pracovať
 • podporuje tím k spoločnému učeniu – má rastový “mindset”
 • s klientom/zákazníkom hľadá win-win riešenia

 


Témy školenia:

 • Efektívna komunikácia
 • Manipulácia, asertivita a autenticita
 • Poznanie svojich hodnôt a svojho smerovania
 • Transakčná analýza a dramatický trojuholník
 • Skupinová dynamika – úvod do pozorovania dynamiky
 • Moja rola v tíme
 • Motivácia – vnútorná a vonkajšie podnety
 • Spolupráca v tíme
 • Hybridné pracovné prostredie – vzťahy a efektivita v online a offline prostredí
 • Sebareflexia a spätná väzba ako rozvojový nástroj
 • Práca s mocou
 • Spôsoby vedenia tímu, vedie/manažuje
 • Bezpečie v tíme 
 • Vedenie individuálnych rozhovorov (1:1)

 


Kompetenčný profil účastníka:

Účastník na konci rozvojového programu…

 • rozumie svojim komunikačným zámerom; vie odkomunikovať svoj postoj partnerským a rovnocenným spôsobom bez manipulácie, čím si buduje vzťahy postavené na dôvere; stáva sa z neho prirodzený líder, ktorého chcú druhí nasledovať
 • vie byť asertívny a partnerský, vďaka čomu si vie lepšie nastavovať v živote hranice, dokáže povedať “nie” (slúži ako prevencia pred vyhorením).
 • preferuje spoluprácu a vie komunikovať tak, aby dosahoval win-win v zložitých pracovných a životných situáciách
 • pozná formy komunikácie a ich dôsledky: agresívna a pasívna, manipulatívna, asertívna a vie si medzi nimi vyberať podľa situácie, v ktorej sa momentálne nachádza
 • vie sa efektívne rozhodovať a zdôvodniť si, prečo sa rozhodol tak, ako sa rozhodol
 • pozná svoju spoluzodpovednosť za tím
 • vníma svoje miesto v tíme; dokáže reflektovať vzťahy, dynamiku a role vo svojom tíme 
 • preferuje autentickú, otvorenú komunikáciu a riešenie problémov
 • zaujíma sa o hodnoty a motiváciu druhých 
 • uvedomuje si, že zámer, obsah a forma komunikácie môžu byť v konflikte a vie si vedome vyberať
 • je pre neho/ju dôležité sa rozvíjať, vie ako môže sebareflexia vyzerať a chce využívať k rozvoju aj spätnú väzbu
 • pozná rozdiel medzi manažmentom a líderstvom
 • chce a vie ako vytvárať bezpečné prostredie pre hľadanie spoločných hodnôt 
 • vie čo je moc, pozná svoj vzťah k nej a uvedomuje si ako s ňou pracuje 
 • pozná dramatický trojuholník a vedomé si vyberá role, preferuje konštruktívne role dramatického trojuholníka

 


CENA

 • 857 EUR bez DPH
 • 1 028,4 EUR s DPH

Alebo nás kontaktujte na info@otvorenahra.sk pre možnosti preplatenia celého kurzu cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Cena obsahuje:

 • metodickú a materiálovú prípravu celého programu aj jednotlivých stretnutí
 • realizáciu programu + kvalitatívne hodnotenie procesu
 • vzdelávacie a rozvojové materiály
 • zhŕňací e-mail po každom stretnutí s praktickými cvičeniami medzi stretnutiami
 • know-how lektorskej dvojice
 • kvalitatívny prístup so zameraním na jednotlivca aj skupinu – adaptácia programu podľa skupiny

 


Lektori Letnej školy: Začínajúci líder

Mgr. Juraj Víg

Juraj Víg

– lektor, systemický facilitátor a kouč, marketér – 

Milujem diverzitu a hľadanie prepojení – ako medzi ľuďmi, tak medzi princípmi dizajnu a práce s ľuďmi. Preto sa venujem hlavne klasickej, vizuálnej (visual thinking) a systemickej facilitácií.

Soňa Veselovská 

– lektorka, architektka – 

Som kreatívna a energická duša, ktorá viedla projekty v neziskovej, ale aj business oblasti. Verím v originalitu ľudí, a že na každý problém sa dá nájsť riešenie, ak človek verí, chce a snaží sa.

Ďalšie informácie

Doba trvania

2 x 2 dni

Priestor

Otvorená Hra, SPŠE Hálová 16

Termín

30.6.-1.7 a 28.7.-29.7.

Počet účastníkov

max 12

Cena

857 EUR bez DPH

Objednať

Počet voľných miest: 12

Ďalšie informácie

Doba trvania

2 x 2 dni

Priestor

Otvorená Hra, SPŠE Hálová 16

Termín

30.6.-1.7 a 28.7.-29.7.

Počet účastníkov

max 12

Cena

857 EUR bez DPH

Cena:

857,00 bez DPH

Objednať

Počet voľných miest: 12

E-mail: info@otvorenahra.sk
Telefón: 0948 126 533

Otvorená Hra o.z.
Sídlo: Pečnianska 17, Bratislava, 85101
IČO: 50 30 48 44
DIČ: 2120306672

be open s. r. o.
Sídlo: Košická 52/A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 52989160
DIČ: 2121261329
IČ DPH: SK2121261329