Letná škola: SpoluPRÁCA v tíme

Ďalšie informácie

Doba trvania

3 dni

Priestor

Otvorená Hra, SPŠE Hálová 16

Termín

11.07. – 13.07.

Počet účastníkov

max 12

Cena

715 EUR bez DPH

Cena:

715,00 bez DPH

Objednať

Počet voľných miest: 12

Popis

Letná škola: SpoluPRÁCA v tíme je trojdňové školenie (20 hodín) určené pre ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tímovej spolupráce ako lídri a líderky tímov aj ako členovia a členky tímu. Program je zameraný na témy, ktoré pomôžu porozumieť tomu, čo a prečo sa v tíme deje, ako tím rozvíjať a vzájomne sa podporovať. Čas bude venovaný aj porozumeniu tomu, čo je dôležité pri spolupráci v tíme pre vás osobne, ako to môže ovplyvňovať vaše správanie a očakávania od ostatných v tíme aj ako podporovať motiváciu v tíme. Po absolvovaní školenia budete mať nástroje na to, ako sa lepšie orientovať v situácii vo vašom tíme, budete vedieť rozoznať čo môžu byť v tíme trecie plochy, ako o nich komunikovať, riešiť potenciálne konflikty a hľadať spoločné riešenia.

 

KEDY?

11.07. – 13.07. 2023


Program je vhodný pre:

 

 • začínajúcich a budúcich lídrov a líderky
 • HR manažérov a manažérky
 • Majiteľov a konateľov či majiteľky a konateľky firmy
 • talentovaných a proaktívnych ľudí vo firme

Školenie ti pomôže stať sa členom či členkou tímu, ktorý/á:

 

 • dokáže porozumieť tomu, čo sa v tíme deje na základe niekoľkých konceptov
 • rozumie svojej motivácii a rozmýšľa nad motiváciou ostatných
 • rozmýšľa nad svojou rolou v tíme, svojimi očakávaniami a predpokladmi a vie o nich komunikovať
 • vie si vybrať adekvátny spôsob riešenia konfliktných situácií
 • rozumie základným princípom fungovania v tíme a vie ich využiť pri práci v tíme
 • vie, čo je pre neho/ňu pri práci v tíme dôležité, vie o tom komunikovať s ostatnými
 • chápe, že tím sa skladá z rôznych a rôznorodých ľudí a vníma to ako hodnotu

Témy školenia:

 • čo odlišuje skupinu a tím
 • Ideálny tímový hráč/tímová hráčka
 • Model 3P a ako ho využiť v tímovej spolupráci
 • Role v tíme, skupinová dynamika a fungovanie tímu
 • Riešenie konfliktov
 • Komunikácia
 • Motivácia
 • Spoluzodpovednosť v tíme

 


Kompetenčný profil účastníka:

Účastník na konci rozvojového programu…

 

 • dokáže analyzovať situáciu vo svojom tíme
 • vie popísať svoju motiváciu a čo ju ovplyvňuje 
 • rozmýšľa nad motiváciou ostatných a vie si overiť svoje predpoklady
 • vie, čo je pre neho/ňu pri práci v tíme dôležité, vie o tom komunikovať s ostatnými
 • vníma svoje miesto v tíme; dokáže reflektovať vzťahy, dynamiku a role vo svojom tíme 
 • vie aké sú možné prístupy ku konfliktom a rozmýšľa nad adekvátnym spôsobom riešenia konfliktných situácií
 • rozumie základným princípom fungovania v tíme a vie ako ich aplikovať v praxi
 • chápe, že tím sa skladá z rôznych a rôznorodých ľudí a vníma to ako hodnotu
 • preferuje spoluprácu a vie komunikovať tak, aby dosahoval win-win v zložitých pracovných situáciách
 • pozná svoju spoluzodpovednosť za tím
 • preferuje autentickú, otvorenú komunikáciu a riešenie problémov

 


CENA

 • 715 EUR bez DPH
 • 858 EUR s DPH

Alebo nás kontaktujte na info@otvorenahra.sk pre možnosti preplatenia celého kurzu cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Cena obsahuje:

 • metodickú a materiálovú prípravu celého programu aj jednotlivých stretnutí
 • realizáciu programu + kvalitatívne hodnotenie procesu
 • vzdelávacie a rozvojové materiály
 • zhŕňací e-mail po každom stretnutí s praktickými cvičeniami medzi stretnutiami
 • know-how lektorskej dvojice
 • kvalitatívny prístup so zameraním na jednotlivca aj skupinu – adaptácia programu podľa skupiny

 


Lektorka Letnej školy: SpoluPRÁCA v tíme

Monika Novosádová 

– psychoterapeutka, lektorka, supervizorka v zácviku –

Chci žít ve světě, kde jsou všichni zdraví fyzicky, psychicky a mají zdravé vztahy k sobě navzájem i se světem kolem. Protože je pro mě v tom obrázku důležitá i spolu-zodpovědnost, snažím se ho spolu-vytvářet, jak nejlépe dokážu.

Ďalšie informácie

Doba trvania

3 dni

Priestor

Otvorená Hra, SPŠE Hálová 16

Termín

11.07. – 13.07.

Počet účastníkov

max 12

Cena

715 EUR bez DPH

Objednať

Počet voľných miest: 12

Ďalšie informácie

Doba trvania

3 dni

Priestor

Otvorená Hra, SPŠE Hálová 16

Termín

11.07. – 13.07.

Počet účastníkov

max 12

Cena

715 EUR bez DPH

Cena:

715,00 bez DPH

Objednať

Počet voľných miest: 12

E-mail: info@otvorenahra.sk
Telefón: 0948 126 533

Otvorená Hra o.z.
Sídlo: Pečnianska 17, Bratislava, 85101
IČO: 50 30 48 44
DIČ: 2120306672

be open s. r. o.
Sídlo: Košická 52/A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 52989160
DIČ: 2121261329
IČ DPH: SK2121261329