PsychoHRY zvyšujú angažovanosť, spokojnosť a spoluprácu zamestnancov.

Riešite tieto problémy?

 1. Nesamostatnosť zamestnancov
 2. Nízke preberanie zodpovednosti zo strany zamestnancov
 3. Neschopnosť rozpoznať kľúčové úlohy v práci a míňanie času na tie nedôležité
 4. Nízka proaktivita – neochota zamýšľať sa ako by sa dali veci robiť efektívnejšie

Máte prevzdelávaných zamestnancov a aj tak sa nič nemení? Všetci všetko vedia, ale vedomosti sa neaplikujú v praxi?

Doprajte zamestnancom reálny zážitok, možnosť získať skúsenosť, ktorú môžu aplikovať aj v práci. Okrem toho podporíte budovanie tímového ducha a dôvery.

PsychoHRY – teambuilding a zážitkový tréning v jednom

Zamerané na zážitok a praktickú skúsenosť, ktorá sa prenáša do reálneho života

Rozdiel nie je v obsahu, ale v podaní.

 

Kto sú naši klienti:

 • Firmy, ktoré rozumejú, že ich zisk závisí od ich ľudí a ich well-beingu
 • Firmy, ktoré vedia že vízia firmy a komunikácia sú kľúčové pre úspech
 • Firmy, ktoré idú s dobou a sú pokrokové
bioderma
logo-Resco-motto-RGB-800-1-300x129
privatbanka-300x90
Lenovo-Partner-Logo

Naši klienti oceňujú:

 • Inovatívnosť, hravosť a ľudský prístup – tréning sa venuje serióznym témam, ktoré však odľahčí a zjednoduší tak ich spracovanie a zmenu
 • Dynamickosť a odbornosť – mladý dynamický tím plný ľudí nadšených do objavovania najefektívnejších foriem zážitkového vzdelávania

PsychoHRY môžu byť zamerané na témy:

 • Asertivita / autentická komunikácia
 • Leadership
 • Dávanie spätnej väzby
 • Zvládanie konfliktov
 • Práca so stresom
 • Čítanie reči tela
 • Obrana proti manipulácii
 • Obchodné zručnosti
 • Prezentačné zručnosti
 • Strategické myslenie
 • Rozhodovacie schopnosti
 • Spolupráca
 • Zladenie tímu
 • Emočná inteligencia
 • Obrana proti manipulácii

Objednajte si PsychoHRY do svojej firmy

Povedali o nás

 

Ing. Milan Ondrej, riaditeľ odboru marketingu a riadenia regionálnej siete, Privatbanka

 

„Mladý tím zo spoločnosti Otvorená hra ma veľmi milo prekvapil svojou profesionalitou, prístupom a inovatívnymi metódami výučby. Bolo to pre mňa a podľa reakcií aj pre celý tím bankových poradcov veľmi prínosné a inšpirujúce stretnutie. Odporúčam … !“

 

Maroš Hajtáš Business Development, Resco.net

 

„Absolvovanie tréningu od Otvorenej Hry pomohlo nášmu obchodnému tímu sa zamerať na veci, s ktorými sa v každodennej komunikácii s klientmi stretávame, ale ktorým sme nevenovali doteraz až takú pozornosť. Tréningy boli vedené uvoľneným štýlom, zábavnou formou tak, aby sa každý účastník cítil čo najkomfortnejšie s dôrazom na typ našej každodennej práce. Pozitívne hodnotíme skombinovanie teórie s praxou a reálnymi prípadmi. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia po prázdninách.“

 

Ružena Šabo, Špecialista HR SLSP

 

„Tím z Otvorenej Hry viedol pre našich zamestnancov interaktívne workshopy na témy: Neverbálna komunikácia a Manipulácia. Ich prístup bol inovatívny, flexibilný a vyvážene kombinovali teóriu, diskusie a zážitkové aktivity. Účastníci si zo stretnutí vždy odnášali konkrétne tipy do praxe. Zástupcovia Otvorenej Hry pôsobia profesionálne a zároveň dokážu vytvoriť neformálnu a autentickú atmosféru, podporujúcu rozvoj mäkkých zručností. Ďakujeme.“

 

Katarina Kovanova, Lenovo Slovakia

 

„Naše očakávania boli splnené nad mieru. Dobre sme sa pri hraní zabavili, spoznali sme kolegov aj z inej stránky a čo-to sme sa naučili aj o sebe. Oceňujeme flexibilitu lektorov, že tak ľahko dokázali prispôsobiť hry takému veľkému tímu. Navyše sme mali možnosť zlepšiť si svoje komunikačné schopnosti a priučiť sa témam zo sveta psychológie a sebapoznávania. To všetko veselou a hravou formou.“