Náš tím

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Mgr. Martin Čajko

Som presvedčený, že komunikácia hrá v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Verím, že efektívna formulácia našich myšlienok, ako aj pozorné počúvanie druhých, dokáže predísť veľkému množstvu konfliktov a nedorozumení. Zastávam názor, že poznaním seba, dokážeme svoju komunikáciu výrazne vylepšiť, a preto sa venujem práci s emóciami a vnútorným nastavením. Okrem toho sa venujem asertívnej komunikácii a neverbálnej komunikácii. Otvorená Hra pre mňa predstavuje komunikáciu bez manipulácie, klamstva, úskokov či podrazov. Je to komunikácia zameraná na spoluprácu a vzájomné pochopenie, kde sa obidve strany snažia dosiahnuť win-win výsledok.

Mgr. Michal Šoltés

Neverím tomu, že by existovala jedna zázračná komunikačná technika, ktorá vyrieši všetky naše problémy. Naopak, komunikačné majstrovstvo súvisí s tým, koľko možností máme k dispozícii a ako šikovne si z nich vieme vyberať tie najefektívnejšie. Tréning komunikácie je pre mňa dlhodobou cestou. Postupne si osvojujeme ďalšie a ďalšie schopnosti, vďaka ktorým riešime situácie lepším spôsobom. Preto vidím zmysel v kombinovanom online a offline tréningu. Online tréning umožňuje pravidelnosť a osobný kontakt nám dáva potrebné zážitky a skúsenosti. Vďaka tomu môžeme ísť po malých, jednoduchých a zábavných krôčikoch smerom k našim komunikačným aj životným cieľom.

Mgr. Ľubica Šoltésová

Už od detstva neustále a rada komunikujem s ľuďmi. Najprv som sa naučila rozprávať, neskôr aj počúvať. Dnes si myslím a cítim, že komunikácia s ľuďmi je nielen nevyhnutná súčasť života, ale i umenie. Veľmi si cením autentickosť, osobnostný rast a vrelé medziľudské vzťahy. Verím, že cestou k nim sú práve komunikačné zručnosti a vnútorné nastavene, ktoré reprezentuje Otvorená hra. Mojou srdcovou témou je komunikácia s deťmi a ich výchova. Ďalšími sú asertivita, spolupráca, či neverbálna komunikácia.

Matej Kováč

Cez deň korporátny zamestnanec, večer komunikačný lektor. Počas dňa sa venuje projektom, webovým aplikáciam a ľuďom v IBM v rôznych sférach projektového manažmentu, po práci zas ľuďom, ktorým pomáha zlepšiť si komunikáciu a stať sa leadrami. Je názoru, že okrem komunikácie sú dôležité aj naše činy, pretože prezrádzajú kto sme, čo sme a kam smerujeme.

Mgr. Lenka Kováčová

Zaujímajú ma hlavne témy ako vzťahová väzba, efektívna komunikácia a zvládanie svojich emócií a stresu. Práve zvládaním negatívnych emócií, akými sú napríklad hnev či strach, sa človek vo svojom živote posúva ďalej a vie lepšie komunikovať s ľuďmi vo svojom okolí. Najväčší dôraz kladiem na vzťahy, ktoré sú v našom živote veľmi dôležité a nezaobídu sa bez otvorenej a úprimnej komunikácie, počúvania, empatie, podpory a dôvery.

Optimista, milovník života a ľudskosti, hobby freediver. Ak neškolím alebo nedohadujem nejaké nové zaujímavé spolupráce, môžete ma nájsť s rodinou a priateľmi alebo vo vode ako sa potápam. P.S. Dobre vychladená kofola nikdy nemôže byť zlá ;) Moje motto je: "Spero dum spiro" (Dúfam, kým dýcham)