Platí pre vás niečo z nasledujúcich tvrdení?

 1. Ste tím rozdelený do viacerých krajov / krajín a chcete utužiť tímového ducha
 2. Pracujete dlhodobo na homeoffice, a chcete sa stretnúť a spoznať kolegov aj mimo pracovného prostredia a pracovných úloh
 3. Chcete zažiť teambuilding z pohodlia domova
 4. Potrebujete teambuilding v anglickom jazyku

Online PsychoHRY sú zamerané na:

  • vzájomné hlbšie spoznanie sa účastníkov a vybudovanie pevnejších, na dôvere postavených vzťahov,
  • zábavu a aktívny oddych,
  • zlepšenie komunikačných schopností a spolupráce.
teambuilding online

Ciele teambuildingu:

  • Rozvoj spolupráce a tímového ducha
  • Rozvoj empatie a vzájomného porozumenia členov tímu
  • Rozvoj komunikačných schopností

 

Organizačné informácie

Časový rozsah: od 1,5  po 4 hodiny

Počet účastníkov na skupinu: minimálne 4, maximálne 12

Priestor: online

Počet lektorov na skupinu: 2

Jazyk: slovenský alebo anglický

Metódy:

  • Zážitkové aktivity, počas ktorých budú účastnici vystavení rôznym situáciám
  • Spoločná diskusia a spätná väzba po každej aktivite.

 

Zameranie a výber aktivít

Cieľ teambuildingu sa stanovuje po spoločnej konzultácii so zadávateľom. Na základe definovaného cieľa teambuildingu sa vyberú vhodné aktivity.

Ako pracujeme

Diagnostika

Na nezáväznom stretnutí zistíme aké máte potreby a ako vám vieme pomôcť

Navrhnutie riešenia

Navrhneme najefektívnejší spôsob riešenia vašej situácie s ohľadom na váš budget

Realizácia riešenia

Realizáciu budeme prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu a vašim potrebám

Spoločný prípitok

Spolu oslávime úspech vzdelávania a ak bude treba pustíme sa do ďalšej spolupráce

Napíšte nám vašu  predstavu / otázky

My vás následne kontaktujeme a spoločne ich zodpovieme

info@otvorenahra.sk

Zavolajte nám

a spoločne sa pozrieme, ako vás môžu PsychoHRY obohatiť

0948 126 533

[contact-form-7 id=”4014″]