Čo je Otvorená Hra

Naším poslaním je neustále hľadať lepšie spôsoby osvojovania si komunikačných schopností.

Zameriavame sa pritom na prepájanie tréningu s modernými technológiami a zároveň dbáme na to, aby bol tréning čo najviac pútavý a hravý.

Dávame dokopy ľudí, ktorí majú víziu a potrebu posunúť tréning komunikačných schopností výrazne za hranice toho, čo dnes považujeme za štandardné.

Naši lektori

Mgr. Martin Čajko

Som presvedčený, že komunikácia hrá v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Verím, že efektívna formulácia našich myšlienok, ako aj pozorné počúvanie druhých, dokáže predísť veľkému množstvu konfliktov a nedorozumení.

Zastávam názor, že poznaním seba, dokážeme svoju komunikáciu výrazne vylepšiť, a preto sa venujem práci s emóciami a vnútorným nastavením. Okrem toho sa venujem asertívnej komunikácii a neverbálnej komunikácii.

Otvorená Hra pre mňa predstavuje komunikáciu bez manipulácie, klamstva, úskokov či podrazov. Je to komunikácia zameraná na spoluprácu a vzájomné pochopenie, kde sa obidve strany snažia dosiahnuť win-win výsledok.

Mgr. Michal Šoltés

Neverím tomu, že by existovala jedna zázračná komunikačná technika, ktorá vyrieši všetky naše problémy. Naopak, komunikačné majstrovstvo súvisí s tým, koľko možností máme k dispozícii a ako šikovne si z nich vieme vyberať tie najefektívnejšie.

Tréning komunikácie je pre mňa dlhodobou cestou. Postupne si osvojujeme ďalšie a ďalšie schopnosti, vďaka ktorým riešime situácie lepším spôsobom.

Preto vidím zmysel v kombinovanom online a offline tréningu. Online tréning umožňuje pravidelnosť a osobný kontakt nám dáva potrebné zážitky a skúsenosti. Vďaka tomu môžeme ísť po malých, jednoduchých a zábavných krôčikoch smerom k našim komunikačným aj životným cieľom.

Mgr.art. Lucia Hurajová ArtD.

“Ako profesionálna herečka sa venujem práci s psychikou, ale aj s rečou tela, zvládaniu techniky hlasu a reči na dennej báze. Zároveň pracujem v prostredí, kde sa komunikácia a jej dokonalé ovládanie priamo spájaju s úspechom v povolaní. Rozhodla som sa preto sprostredkovať vám nadobudnuté skúsenosti a pomôcť vám objaviť nové možnosti v oblasti nadväzovania vzťahov, ktoré si nevyhnutne vytvárame tak v súkromnom, ako i osobnom živote.”

Mgr. Ľubica Šoltésová

Už od detstva neustále a rada komunikujem s ľuďmi. Najprv som sa naučila rozprávať, neskôr aj počúvať. Dnes si myslím a cítim, že komunikácia s ľuďmi je nielen nevyhnutná súčasť života, ale i umenie.

Veľmi si cením autentickosť, osobnostný rast a vrelé medziľudské vzťahy. Verím, že cestou k nim sú práve komunikačné zručnosti a vnútorné nastavene, ktoré reprezentuje Otvorená hra.

Mojou srdcovou témou je komunikácia s deťmi a ich výchova. Ďalšími sú asertivita, spolupráca, či neverbálna komunikácia.