Prečo Otvorená Hra?

Naším poslaním je zlepšiť svet.

Veríme, že jedného dňa ľudia vyložia svoje komunikačné karty na stôl, a namiesto pretvárky, manipulácie a nedôvery bude štandardom úprimnosť, priateľstvo a porozumenie.

Otvorená komunikácia má zmysel v mnohých oblastiach života, v rodine, v škole aj v práci. Zlepšuje vzťahy, atmosféru, porozumenie a celkovú kvalitu života.
Prečo však iba snívať, keď otvorenú hru môžeme hrať už dnes? Svet môžeme zlepšovať každým jedným rozhovorom.

Aký je náš prístup?

Žiaden úspech sa nedá dosiahnuť rýchlo a jednoducho, ako to s obľubou hlásajú rôzne marketingové kampane.

Uvedomujeme si, že stať sa majstrom komunikačných zručností vyžaduje dlhodobý tréning.

Naším poslaním je preto neustále hľadať lepšie spôsoby, ako spraviť každodenný tréning efektívnejším, zábavnejším a modernejším.

Milujeme nové nápady a príležitosti, a hľadáme aj netradičné prepojenia. Budeme radi, ak sa nám s vašimi nápadmi na spoluprácu ozvete.

Čo robíme?

Najčastejšie organizujeme rôzne školenia, workshopy, prednášky aj dlhodobé tréningy. Všetky naše aktivity sa snažíme robiť čo najviac interaktívne a prakticky.

Zároveň pracujeme na gamifikovanom online vzdelávaní a skúmame prepojenia s najmodernejšími technológiami. V online priestore sa snažíme sprístupniť čo najviac možností tréningu, aby sa mohol zapojiť každý, kto chce svoje komunikačné schopnosti rozvíjať.

Veľmi radi sa hráme, a preto už tretí rok organizujeme PsychoHRY. Toto podujatie sa odohráva viackrát do mesiaca, a je spojením zábavy a komunikačného tréningu.
PsychoHRY organizujeme aj vo firmách, ako formu Teambuildingu, ktorá je nielen zábavná, ale účastníci si z nej odnesú aj poznatky o psychológii a komunikácii.

Hravosť, inovatívnosť a rast

Naši lektori

Mgr. Martin Čajko

Mgr. Martin Čajko

Som presvedčený, že komunikácia hrá v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Verím, že efektívna formulácia našich myšlienok, ako aj pozorné počúvanie druhých, dokáže predísť veľkému množstvu konfliktov a nedorozumení.

Zastávam názor, že poznaním seba, dokážeme svoju komunikáciu výrazne vylepšiť, a preto sa venujem práci s emóciami a vnútorným nastavením. Okrem toho sa venujem asertívnej komunikácii a neverbálnej komunikácii.

Otvorená Hra pre mňa predstavuje komunikáciu bez manipulácie, klamstva, úskokov či podrazov. Je to komunikácia zameraná na spoluprácu a vzájomné pochopenie, kde sa obidve strany snažia dosiahnuť win-win výsledok.

Mgr. Michal Šoltés

Mgr. Michal Šoltés

Neverím tomu, že by existovala jedna zázračná komunikačná technika, ktorá vyrieši všetky naše problémy. Naopak, komunikačné majstrovstvo súvisí s tým, koľko možností máme k dispozícii a ako šikovne si z nich vieme vyberať tie najefektívnejšie.

Tréning komunikácie je pre mňa dlhodobou cestou. Postupne si osvojujeme ďalšie a ďalšie schopnosti, vďaka ktorým riešime situácie lepším spôsobom.

Preto vidím zmysel v kombinovanom online a offline tréningu. Online tréning umožňuje pravidelnosť a osobný kontakt nám dáva potrebné zážitky a skúsenosti. Vďaka tomu môžeme ísť po malých, jednoduchých a zábavných krôčikoch smerom k našim komunikačným aj životným cieľom.

IMG_5720

Mgr.art. Lucia Hurajová ArtD.

Ako profesionálna herečka sa venujem práci s psychikou, ale aj s rečou tela, zvládaniu techniky hlasu a reči na dennej báze. Zároveň pracujem v prostredí, kde sa komunikácia a jej dokonalé ovládanie priamo spájaju s úspechom v povolaní. Rozhodla som sa preto sprostredkovať vám nadobudnuté skúsenosti a pomôcť vám objaviť nové možnosti v oblasti nadväzovania vzťahov, ktoré si nevyhnutne vytvárame tak v súkromnom, ako i osobnom živote.

Mgr. Ľubica Šoltésová

Mgr. Ľubica Šoltésová

Už od detstva neustále a rada komunikujem s ľuďmi. Najprv som sa naučila rozprávať, neskôr aj počúvať. Dnes si myslím a cítim, že komunikácia s ľuďmi je nielen nevyhnutná súčasť života, ale i umenie.

Veľmi si cením autentickosť, osobnostný rast a vrelé medziľudské vzťahy. Verím, že cestou k nim sú práve komunikačné zručnosti a vnútorné nastavene, ktoré reprezentuje Otvorená hra.

Mojou srdcovou témou je komunikácia s deťmi a ich výchova. Ďalšími sú asertivita, spolupráca, či neverbálna komunikácia.

Matej Kováč

Matej Kováč

Cez deň korporátny zamestnanec, večer komunikačný lektor. Počas dňa sa venuje projektom, webovým aplikáciam a ľuďom v IBM v rôznych sférach projektového manažmentu, po práci zas ľuďom, ktorým pomáha zlepšiť si komunikáciu a stať sa leadrami. Je názoru, že okrem komunikácie sú dôležité aj naše činy, pretože prezrádzajú kto sme, čo sme a kam smerujeme.

Mgr. Lenka Kováčová

Bc. Lenka Kováčová

Zaujímajú ma hlavne témy ako vzťahová väzba, efektívna komunikácia a zvládanie svojich emócií a stresu. Práve zvládaním negatívnych emócií, akými sú napríklad hnev či strach, sa človek vo svojom živote posúva ďalej a vie lepšie komunikovať s ľuďmi vo svojom okolí. Najväčší dôraz kladiem na vzťahy, ktoré sú v našom živote veľmi dôležité a nezaobídu sa bez otvorenej a úprimnej komunikácie, počúvania, empatie, podpory a dôvery.