Kvíz: Máte poňatie o slobodných firmách?

Aj keď sú slobodné firmy relatívnou novinkou, vo svete takýmto spôsobom niektoré pracoviská fungujú už desiatky rokov. Poznáte vybrané poznatky a fakty spojené so slobodnými firmami?

Veľký kvíz manipulatívnych techník 2

V tomto kvíze sa nikdy nebudete nudiť, pretože otázky sú náhodne vyberané z obrovskej databázy.

Rozpoznáte asertívnu a manipulatívnu komunikáciu?

Zabavte sa a zatrénujte si. Zistite, či dokážete rozlišovať asertívnu komunikáciu od manipulatívnej a či poznáte základné spôsoby ovplyvňovania.

Kvíz: Ako to vyzerá, keď človek naozaj počúva – techniky aktívneho počúvania

Aktívne počúvanie je ideálnym nástrojom na porozumenie druhým, získanie potrebných informácií, či k pochopeniu prežívania ľudí. Ako ovládate tento nástroj?

Kvíz: Ovládate umenie obrany proti manipulácii?

Obrana proti manipulácii je niekedy nielen schopnosťou, ale priam umením. Vyskúšajte si, ako sa dá elegantne reagovať na manipuláciu aj v nečakaných situáciách.

Veľký kvíz obranných techník

V tomto kvíze sa nikdy nebudete nudiť, pretože otázky sú náhodne vyberané z obrovskej databázy.

Veľký kvíz manipulatívnych techník

V tomto kvíze sa nikdy nebudete nudiť, pretože otázky sú náhodne vyberané z obrovskej databázy.

Kvíz: Viete na problémy druhých reagovať asertívne?

Keď máme problém my, potrebujeme jasne a vecne odkomunikovať svoje potreby. No ako reagovať asertívne, keď má problém niekto v našom okolí?

Kvíz: Princíp vzácnosti

Otestuj sa, či vieš rozpoznať princíp vzácnosti.

Kvíz: Viete používať Ja výroky?

Ja výroky sú jednoduchá forma ako povedať svoj názor a vyhnúť sa konfliktu.

Kvíz: Princíp autority

Otestuj sa, či vieš rozpoznať princíp autority.

Kvíz: Mix techník 6

Trénujte rozpoznávanie manipulatívnych techník a zároveň používanie techník aktívnej obrany. Čím viac toho budete o manipulácii vedieť, tým pohodlnejšie a sebavedomejšie sa počas komunikácie budete cítiť.

Kvíz: Manipulácia v motivačnom príhovore

Aj v motivačných príhovoroch sa zvyknú vyskytovať manipulatívne techniky. Spoznajte niektoré z nich.

Kvíz: Mix techník 5

Trénujte rozpoznávanie manipulatívnych techník a zároveň používanie techník aktívnej obrany. Čím viac toho budete o manipulácii vedieť, tým pohodlnejšie a sebavedomejšie sa počas komunikácie budete cítiť.

Kvíz: Princíp sociálneho schválenia

Princíp sociálneho schválenia sa podobá i na mnoho ďalších princípov medziľudského ovplyvňovania sa. Skúste rozoznať, ktoré si ktoré.

Kvíz: Mix techník 3

Trénujte rozpoznávanie manipulatívnych techník a zároveň používanie techník aktívnej obrany. Čím viac toho budete o manipulácii vedieť, tým pohodlnejšie a sebavedomejšie sa počas komunikácie budete cítiť.

Kvíz: Mix techník 2

Trénujte rozpoznávanie manipulatívnych techník a zároveň používanie techník aktívnej obrany. Čím viac toho budete o manipulácii vedieť, tým pohodlnejšie a sebavedomejšie sa počas komunikácie budete cítiť.

Kvíz: Mix techník 1

Kategória kvízov “mix techník” je zameraná na tréning rôznych manipulatívnych aj obranných techník. Vďaka tomu získate väčšiu flexibilitu, ktorá vám umožní všimnúť si manipuláciu a reagovať na ňu rešpektujúcim a úprimným spôsobom.

Kvíz: Rozpoznáš princíp reciprocity?

Odhalíš, kde všade sa môže skrývať princíp reciprocity?

Kvíz: Rozpoznáš aká manipulatívna technika sa skrýva za výrokmi?

Precvič sa v rozpoznávaní manipulatívnych techník a zefektívni tak svoju obranu.

Kvíz: Viete rozoznať základné princípy vplyvu?

V tomto kvíze sa zameriame na 6 základných princípov vplyvu (podľa Cialdiniho). Viac si o nich môžete prečítať v článku: 6 dôležitých princípov ovplyvňovania Priradťe ku každému výroku princíp, podľa ktorého funguje. Vyberte tú odpoveď, ktorá sa hodí najviac. Pozor, názvy princípov sú niekedy zavádzajúce. Dôležité je porozumenie princípu, nie podobnosť jeho názvu so slovami vo […]

Kvíz: Ktoré manipulatívne techniky používa tvoj šéf?

Šéfov, manažérov a vedúcich pracovníkov je na svete veľa. Poniektorí z nich využívajú aj manipulatívne techniky. Vieš určiť, o aké ide?

Kvíz: Vieš správne pomenovať manipulatívne techniky?

Detekovanie manipulatívnych techník počas rozhovoru je prvý krokom k efektívnej obrane voči nim. Zatrénuj si v kvíze.

Kvíz: Rozpoznáš pravú asertivitu?

Ako ste sa mohli dozvedieť aj v článku Ako sa líši asertívna komunikácia od agresívnej, ľudia si často zamieňajú asertivitu (rešpektovanie práv svojich i ostatných) so slepým presadzovaním svojich vlastných práv. Rozoznajte v nasledujúcich situáciách, kto komunikuje naozaj asertívne a kto viac-menej násilne presadzuje svoje vlastné potreby.    

Kvíz: Nájdi najmenej hodnotiace výroky

Otestujte svoju citlivosť na hodnotiacu komunikáciu. Viac sa o nej dozviete v článku: Ako sa bežne manipuluje pomocou hodnotenia

Kvíz: Manipulatívne techniky v hádke

Ak máte pocit, že máte manipulatívne techniky zmáknuté v teórii i v praxi, môžete si to overiť na nasledujúcom kvíze pre náročných. Veľa zdaru!

Kvíz: Ako dobre rozpoznáš manipuláciu?

Ak by sme napísali, že iba 2% ľudí dobre vyriešia tento kvíz, bolo by to manipulatívne? Z akých dôvodov? Techník manipúlácie je veľa a často sa i kombinujú.

Kvíz: Riaditeľ žiada nadčasy

Kvíz simuluje dialóg medzi zamestnancom a riaditeľom. Vyskúšajte si ako rôzne môže takýto dialóg dopadnúť. Tip: Pri testovaní si predstavte, že ste reálne v koži zamestnanca.  

Kvíz: Rozpoznáš druhy komunikácie?

Za tri základné komunikačné štýly sa považujú asertivita, agresivita a pasivita. Pozorne čítajte otázky a označte ten štýl, na ktorý sa otázka pýta.