V škôlke vytvárame atmosféru dôvery, otvorenosti a slobody, v ktorej môžu deti i dospelí spoločne rásť a mať pozitívne a zmysluplné vzťahy.

Zápis na školský rok 2021/2022 uzatvorený.

Tri piliere “otvorenej” škôlky

Komunitné organizovanie

Našim cieľom je vytvoriť najprv jednu škôlku, ktorá bude zároveň komunitou. Všetci členovia komunity (rodičia, deti, personál) sa môžu spolupodieľať na rozhodovaní a iniciovať spoločné aktivity a projekty. Postupne plánujeme otvoriť viacero škôlok a taktiež školu

Veríme, že v našej vzdelávacej komunite sa budú môcť deti i dospelí realizovať, spoločne rásť a tak prispievať i k zmene vzdelávania a celkového nastavenia spoločnosti.

Sebariadenie/ Samoriadenie  

Veríme, že deti i dospelí prirodzene disponujú vnútornou motiváciou. Preto keď majú dostatočnú slobodu a zároveň zodpovednosť, dokážu sa efektívne rozhodovať a učiť sa z chýb. 

Naša škôlka nebude mať riaditeľa, ani klasických učiteľov. Deti si budú vyberať program na báze dobrovoľnosti a dospelí budú zastávať role podľa dohody v tíme. Modelu sebariadenia veríme najmä preto, lebo ho už máme úspešne vyskúšaný a dennodenne ho aplikujeme v praxi. 

Play – based prístup (učenie sa hrou)

Filozofia vzdelávania Play-based je založená na predpoklade, že vďaka hre sa deti naučia efektívnej sociálnej interakcii a zároveň si vytvárajú dlhodobý pozitívny prístup k učeniu a ku škole ako inštitúcii.

Hra vytvára mozog, ktorý má zvýšenú flexibilitu. U detí, ktoré majú skúsenosti s kvalitným play-based programom, je pravdepodobnejšie, že majú dobre vyvinuté pamäťové schopnosti a reguláciu správania, čo môže prispieť k efektívnejšiemu prispôsobeniu sa  školskému a akademickému učeniu pri neskoršom vzdelávaní.

V srdci Bratislavy pri Medickej záhrade

Lazaretská 9 (budova medzinárodnej škôlky Handprints)

Čo získa vaše dieťa

Koľko vás to bude stáť

  • malú, vekovo zmiešanú skupinu detí s dvomi sprievodkyňami – psychologičkami a lektorkami komunikačných schopností
  • slobodný výber činností z viacerých aktivít počas celého dňa
  • množstvo času stráveného vonku
  • možnosť poobedného spánku a aj inej formy oddychu
  • možnosť zapojenie sa rodičov
  • dôraz na rozvíjanie sociálnej a emocionálnej inteligencie
  • psychologické konzultácie a vzdelávanie pre rodičov

Mesačný poplatok za jedno dieťa: 500 eur (pri aktívnom zapojení rodiča a individuálnej dohode sa školné môže znížiť na výšku 350 eur – v prípade otázok nás kontaktujte)

Zápisné: 500 eur pri podaní záväznej prihlášky (stáva sa súčasťou depozitu)

Strava (desiata, obed, olovrant): 4,50 eur/ deň

2 mesačný depozit: 1000 eur, návratný po korektnom ukončení dochádzky (prvá splátka ako zápisné a druhá splátka pri nástupe)

Často kladené otázky

Ako prebieha adaptácia? 

V závislosti od aktuálnej pandemickej situácie môžu rodičia dieťa zo začiatku sprevádzať priamo v škôlke alebo pri exteriérových aktivitách (v Medickej záhrade). Taktiež sa spolu s dieťatkom môžu prísť zoznámiť s prostredím škôlky a so spirevocami poobede po 17ej hodine. Adaptácia prebieha vždy individuálne, pričom o jej priebehu sa spoločne dohodnú sprievodcovia s rodičmi. V prípade dobrej situácie sú u nás rodičia vítaní aj po ukončení adaptácie, počas bežného chodu škôlky.

Môžeme k vám prihlásiť aj predškoláka? Ako? 

Áno, môžete. Keďže nie sme materská škola, ale detský klub, je však potrebné, aby vaše dieťa bolo zapísané do kmeňovej MŠ. Tam požiadate o individuálne vzdelávanie a zistíte, čo má dieťa vedieť na preskúšanie. V tomto budú sprievodcovia v klube s rodičmi aktívne spolupracovať a preškolákov budeme na preskúšanie systematicky pripravovať.

Čo všetko je zahrnuté v cene mesačných poplatkov? 

Okrem stravy pokrýva mesačný poplatok všetky náklady spojené s pobytom dieťaťa v klube, vrátane výletov, nákupu pomôcok (napr. pracovných zošitov a pod.) a “krúžkov” (deti si vyberajú, či sa zúčastnia) ako hravá angličtina, Hejného matematika pre predškolákov, tancovanie a spievanie, a iné podľa záujmu.V cene je tiež pravidelné vzdelávanie a teambuildingy pre rodičov a 2x mesačne psychologické konzultácie. 

Vychádzate z konkrétneho pedagogického konceptu, napríklad Montessori? 

Vychádzame z viacerých konceptov, pričom Montessori je jeden z nich. Nový a netradičný v našich zemepisných šírkach je koncept Play-based, ktorý je jedným z našich hlavných.

Play-based prístup zohľadňuje základné princípy obľúbenej Montessori filozofie, obohatené o voľnejší a flexibilnejší prístup, ktorý dovoľuje sprievodcovi skupiny postupovať v harmónii s individuálnymi potrebami detí a kultúrneho prostredia komunity.   

Učia sa deti nejaké jazyky? 

Bežne s deťmi komunikujeme po slovensky, no zároveň máme na každý deň pripravené aj aktivity v angličtine – krúžok – jedna hodina denne. Deti sa u nás učia angličtinu najmä cez príbehy, divadielka, pesničky, hry a pohyb. Okrem iného používame aj osvedčenú medzinárodnú metódu Hocus a Lotus. 

Čo keď sa rozhodnem svoje dieťa z klubu odhlásiť? 

Rodičia majú právo odhlásiť dieťa kedykoľvek počas roka, aj bez udania dôvodu. Od okamihu odhlásenia už rodičia neplatia mesačný poplatok. Zároveň dieťa môže od tohto času ešte 2 mesiace navštevovať klub. Túto dobu má dieťa predplatenú tým, že za neho bol zaplatený depozit. Pozor, v prípade, že dieťa už nebude klub ďalšie 2 mesiace navštevovať, sa depozit nevracia.

Máte otázky?

Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme

kometa@otvorenahra.sk

0948 939 710 alebo 0904 818 401    

Lazaretská 2397/9, 811 08 Bratislava

Náš tím

Ľubica Šoltésová

Pochádzam z učiteľskej rodiny a už od ranej adolescencie som sa venovala zážitkovej pedagogike a práci s deťmi. Počas štúdia na VŠ som pomáhala a viedla aktivity vo viacerých škôlkach, súkromných i štátnych. Väčšinou v mojom obľúbenom jazyku – angličtine. Na pár rokov som si odskočila i na strednú školu a po prvej materskej dovolenke som sa vďaka môjmu synovi ocitla ako sprievodkyňa v lesnej škôlke.

Keď sme zakladali Otvorenú hru, ako vzdelávaciu organizáciu pre dospelých, ani sa mi nesnívalo o tom, že raz vďaka nej založíme aj vlastnú škôlku, či školu.  Teraz pevne verím, že priateľská, otvorená a činorodá atmosféra, ktorú v Otvorenej Hre máme sa prenesie i na komunitu okolo Kométy. 

Ako vyštudovaná psychologička a skúsená pedagogička budem v škôlke pôsobiť ako sprievodkyňa, koordinátorka i poradkyňa a v neposlednom rade aj ako mama. Pri svojej práci vychádzam z konceptov ako Škola bez porazených, Sloboda učiť sa, Efektívne rodičovstvo, či Hejného matematika. 

Už teraz sa veľmi teším na naše každodenné stretnutia! 

Mária Herzánová

Za to, že aj ja som dnes “dospelák” vďačím deťom, rodičom a učiteľom z komunitnej školy!

 Už počas vysokoškolského štúdia v odbore sociálna psychológia na UK v Bratislave som sa na leto vybrala za dobrodružstvom do USA, robiť sprievodkyňu v detskom letnom tábore. Vďaka týmto trom mesiacom, odrezaná od sveta  v lese s deťmi, som si uvedomila, ako prirodzene, príjemne a láskou obklopená sa cítim v detskom kolektíve.

O niekoľko rokov neskôr som sa usadila v meste Seattle v USA, kde som sa venovala hlavne výchove a  vzdelávaniu detí v predškolskom veku.

Popritom, ako moja dcérka vyrastala, som niekoľko rokov pôsobila ako “parent teacher“ v komunitnej škole. Počas jej škôlkarských rokov som mala možnosť sledovať pri svojej práci učiteľa učiteľov Toma Hobsna, ktorý je, vďaka svojmu blogu a praktikám, známy i za hranicami Spojených štátov ako bojovník za práva detí, za rešpektujúci prístup počas ich vzdelávania. Filozofia školy Woodland Park vychádzala z knihy od uznávaného psychológa menom Peter Gray  – Sloboda učenia a pri sprevádzaní detí sme aplikovali Play-based prístup . Po 10 rokoch strávených v USA, som sa rozhodla vrátiť naspäť do Bratislavy a veľmi rada by som sa podelila o moje skúsenosti z USA s ľuďmi na Slovensku. Moji priatelia v komunitnej škole ma naučili vnímať svet vo všetkých farbách, rešpektujúcemu a optimistickému prístupu k sebe samej i k môjmu okoliu. Myslím si, že vďaka podporujúcej komunite sa dá zvládnuť aj zdanlivo nezvládnuteľné. V našej škôlke Kométa budem pôsobiť ako sprievodkyňa a koordinátorka.

Martin Čajko

Verím, že svet môže byť lepším miestom plným spolupráce a spokojných ľudí, ak si budeme dôverovať, sami seba poznať a vedieť efektívne komunikovať. 

Do škôlky som sa pustil z toho dôvodu, že sa mi narodili deti a ja sa asi ako každý rodič zamýšľam, ako im dať do života čo najlepší štart. Som nadšený z toho, že počas budovania Otvorenej Hry sa vytvorila komunita ľudí, ktorí sú ľudskí a zároveň odborníkmi na prácu s deťmi. Neváham im zveriť svoje deti, pretože viem, že budú mať priestor na objavovanie seba a sveta, v ktorom sa nachádzajú a budú sprevádzané tak, aby si v ňom našli svoje miesto, ktoré im vyhovuje a ostatní to budú akceptovať.

Žiadosť o zápis dieťaťa do detského klubu – Kométa

Po vyplnení formáru ťa kontaktujeme telefonicky alebo mailom s ďalšími pokynmi k zaplateniu zápisného a ohľadne podpísania zmuvy.

Ak máš ľubovoľné otázky, zavolaj 0948 126 533 (prípadne 0904 818 401) alebo nám napíš.

Zápis na školský rok 2021/2022 uzatvorený.