Pošli interaktívnu výstavu na cestu

Daruj tvoje 2 % z dane

Tvoje 2 % pomôžu interaktívnej výstave dostať sa na viac miest

Poznáš naše články o komunikácii? Ak nie, rýchlo utekaj čítať náš blog a niečo nové sa naučiť, ale pred tým ešte chvíľu ostaň na tejto stránke 😉

Tento rok posielame do sveta interaktívnu výstavu

Darovaním tvojich 2 % podporíš tlač a distribúciu tejto výstavy a umožníš tak študentom v školách, zamestnancom vo firmách aj verejnosti – možno práve na tvojom obľúbenom námestí pri fontáne – získať bohaté poznatky pre lepšie medziľudské vzťahy.

Na našom webe nájdeš viac ako 150 článkov o komunikácii, vzťahoch, tímoch a osobnostnom rozvoji. Väčšina z nich sa pýši nádhernou ilustráciou od profesionálnej ilustrátorky Katky alebo z Jurajovej dielne.

Výstava Komunikácia v obrazoch bude od tohto roku cestovať do škôl, firiem a na verejné miesta. Tak sa ku nej dostane obrovské množstvo ľudí, ktorí sa budú môcť potešiť jej ilustráciami a zároveň sa aj dozvedieť, ako efektívne komunikovať, budovať vzťahy, zvládať stres či podporovať deti.

Minule to bola trieda

Minulý rok sme aj vďaka 2 % z daní premenili fádnu školskú miestnosť na podnetný a moderný priestor, prispôsobený na interaktívne vzdelávanie žiakov v oblasti sebapoznania, komunikácie a tímovej spolupráce. 

Okrem toho sme tento priestor sprístupnili verejnosti na naše povestné PsychoHRY. Prídeš? Kým neskončí koronténa, fungujeme online ;).

Údaje potrebné k poukázaniu 2 % Otvorenej Hre

Obchodné meno (názov): Otvorená Hra o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Pečnianska 17, Bratislava, 85101
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 50304844

Postup pre zamestnanca

ktorý požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t.j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:

 1. Do 15. 02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám zároveň vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
  • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2 % /3 % z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2 % /3 %).

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 31.03.2021 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech našej organizácie.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA:

Potvrdenie o zaplatení dane – PDF na stiahnutie

Vyhlásenie 2-3 % za rok 2020 – PDF na stiahnutie

Ďakujeme

Postup pre fyzickú osobu

ktorá si robí daňové priznanie sama

 1. Pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2020 si na strane č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B (aktuálne doplníme)) vypočítajte:

2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

 • IČO/SID: 50304844
 • Právna forma: občianske združenie  
 • Obchodné meno/názov: Otvorená Hra
 • Ulica: Pečnianska
 • Číslo: 17
 • PSČ: 85101
 • Obec: Bratislava 

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.

Ďakujeme

Daruješ svoje 2 % inej organizácii, ale chceš podporiť aj nás?

Môžeš prispieť ľubovoľnou sumou na náš účet: SK1983300000002301064306
Do poznámky napíš:  dobrovoľný príspevok

Ďakujeme za podporu, vážime si ju.