Pošli interaktívnu výstavu na cestu

Daruj tvoje 2 % z dane

Tvoje 2 % pomôžu interaktívnej výstave dostať sa na viac miest

Poznáš naše články o komunikácii? Ak nie, rýchlo utekaj čítať náš blog a niečo nové sa naučiť, ale pred tým ešte chvíľu ostaň na tejto stránke 😉

Tento rok posielame do sveta interaktívnu výstavu

Darovaním tvojich 2 % podporíš tlač a distribúciu tejto výstavy a umožníš tak študentom v školách, zamestnancom vo firmách aj verejnosti – možno práve na tvojom obľúbenom námestí pri fontáne – získať bohaté poznatky pre lepšie medziľudské vzťahy.

Na našom webe nájdeš viac ako 150 článkov o komunikácii, vzťahoch, tímoch a osobnostnom rozvoji. Väčšina z nich sa pýši nádhernou ilustráciou od profesionálnej ilustrátorky Katky alebo z Jurajovej dielne.

Výstava Komunikácia v obrazoch bude od tohto roku cestovať do škôl, firiem a na verejné miesta. Tak sa ku nej dostane obrovské množstvo ľudí, ktorí sa budú môcť potešiť jej ilustráciami a zároveň sa aj dozvedieť, ako efektívne komunikovať, budovať vzťahy, zvládať stres či podporovať deti.

Minule to bola trieda

Minulý rok sme aj vďaka 2 % z daní premenili fádnu školskú miestnosť na podnetný a moderný priestor, prispôsobený na interaktívne vzdelávanie žiakov v oblasti sebapoznania, komunikácie a tímovej spolupráce. 

Okrem toho sme tento priestor sprístupnili verejnosti na naše povestné PsychoHRY. Prídeš? Kým neskončí koronténa, fungujeme online ;).

Údaje potrebné k poukázaniu 2 % Otvorenej Hre

Obchodné meno (názov): Otvorená Hra o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Pečnianska 17, Bratislava, 85101
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 50304844[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_toggle title=”Postup pre zamestnanca” style=”rounded_outline” size=”lg”]

ktorý požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t.j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:

 1. Do 15. 02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám zároveň vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
  • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2 % /3 % z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2 % /3 %).

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 31.03.2021 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech našej organizácie.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA:

Potvrdenie o zaplatení dane – PDF na stiahnutie

Vyhlásenie 2-3 % za rok 2020 – PDF na stiahnutie

Ďakujeme

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_toggle title=”Postup pre fyzickú osobu” style=”rounded_outline” size=”lg”]ktorá si robí daňové priznanie sama

 1. Pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2020 si na strane č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B (aktuálne doplníme)) vypočítajte:

2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

 • IČO/SID: 50304844
 • Právna forma: občianske združenie  
 • Obchodné meno/názov: Otvorená Hra
 • Ulica: Pečnianska
 • Číslo: 17
 • PSČ: 85101
 • Obec: Bratislava 

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.

Ďakujeme

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Daruješ svoje 2 % inej organizácii, ale chceš podporiť aj nás?

Môžeš prispieť ľubovoľnou sumou na náš účet: SK1983300000002301064306
Do poznámky napíš:  dobrovoľný príspevok

Ďakujeme za podporu, vážime si ju.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]