Vaše 2% dane použijeme na:

 1. Skvalitnenie PsychoHier – nakúpime materiál a pomôcky, ktoré nám pomôžu zlepšiť zážitok na PsychoHrách
 2. Vytvoríme viacero interaktívnych výstav – aby ste mohli trénovať komunikáciu na úradoch, školách
 3. Vylepšíme stránku a pridáme ďalší obsah (články, kvízy) – aby ste mohli trénovať svoje komunikačné schopnosti kdekoľvek a kedykoľvek
bat-sa-ci-nebat-600x300

Údaje potrebné k poukázaniu 2% Otvorenej Hre:

Obchodné meno (názov): Otvorená Hra o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Pečnianska 17, Bratislava, 85101
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 50304844

Postup pre zamestnanca

ktorý požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t.j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:

 1. Do 15. 02. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám zároveň vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
  • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2% /3% z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2% /3%).

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA:

Potvrdenie o zaplatení dane – PDF na stiahnutie

Vyhlásenie 2-3 % za rok 2017 – PDF na stiahnutie

Ďakujeme

Postup pre fyzickú osobu

ktorá si robí daňové priznanie sama

 1. Pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2017 si na strane č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B (aktuálne doplníme)) vypočítajte:

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

 • IČO/SID: 50304844
 • Právna forma: občianske združenie  
 • Obchodné meno/názov: Otvorená Hra
 • Ulica: Pečnianska
 • Číslo: 17
 • PSČ: 85101
 • Obec: Bratislava 

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018 resp. 3.4.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A 2017 (rovnaké tlačivo ako za rok 2016) – PDF na stiahnutie

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A 2017 (rovnaké tlačivo ako za rok 2016) – PDF na stiahnutie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2017 – aktuálne doplníme

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B 2017 – aktuálne doplníme

Ďakujeme

Postup pre právnickú osobu

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

1. Na strane č. 12 daňového priznania pre právnické osoby (aktuálne doplníme) si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov– to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.

2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

 3. Na rovnakej strane (č.12) v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

 • IČO/SID: 50304844
 • Právna forma: občianske združenie  
 • Obchodné meno/názov: Otvorená Hra
 • Ulica: Pečnianska
 • Číslo: 17
 • PSČ: 85101
 • Obec: Bratislava

5. Rovnako môžete na tomto mieste  zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre PRÁVNICKÚ OSOBU:

Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2017 – aktuálne doplníme

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov PO – aktuálne doplníme

Ďakujeme

Rozhodli ste sa darovať 2% inej organizácii, ale chcete podporiť aj nás?

Môžete prispieť ľubovoľnou sumou na náš účet: SK1983300000002301064306
Do poznámky napíšte:  dobrovoľný príspevok

Ďakujeme za podporu, vážime si ju.