Naučíme vás a váš tím, ako budovať vzťahy s klientmi postavené na vzájomnej dôvere. Dôvere, ktorá sa premení v odporúčania a vernosť klientov vašej značke.

Moduly

Obchodník 2.0 - ako pôsobiť ako expert a nie ako obchodník

Cieľom tréningu je:

 • naučiť sa sformulovať zámer stretnutia – nastavenie na obchodné jednanie a nastavenie priorít,
 • naučiť sa pôsobiť na stretnutí prirodzene a bez stresu,
 • zeefektívniť vyjadrovanie prostredníctvom artikulačných a hlasových cvičení,
 • používanie autentických komunikačných techník a práca s rámcami (uhlami pohľadu),
 • Naučiť sa efektívne zisťovať potreby klienta.

Zvládanie námietok

Cieľom tréningu je:

 • porozumieť, čo je to námietka a prečo sa objavuje,
 • naučiť sa efektívne vnímať námietku – ako príležitosť na spoznanie klienta a jeho rozmýšľania,
 • naučiť sa pracovať s rámcami a uhlami pohľadu na jednu vec,
 • naučiť sa používať techniky prerámcovania.

Telefonovanie

Cieľom tréningu je:

 • vedieť sa pripraviť na telefonovanie – hlasová príprava a plánovanie rozhovoru,
 • spoznať a osvojiť si pravidlá efektívneho telefonovania,
 • naučiť sa používať techniky efektívneho telefonovania,
 • vytvoriť si štruktúru telefonátu,
 • spoznať chyby pri telefonovaní a vyhnúť sa im.

Akvizícia

Cieľom tréningu je:

 • naučiť sa aktívne vyhľadávať nové zdroje klientov
 • naučiť sa pracovať s jednotlivými kanálmi 
 • naučiť sa využívať moderné technológie pri akvizícii

Citlivosť na reč tela klienta

Cieľom tréningu je:

 • naučiť účastníkov vnímať a vyhodnocovať neverbálne prejavy seba a klienta,
 • pomocou neverbálnych znakov klienta porozumieť jeho spôsobu uvažovania,
 • prehĺbenie empatie,
 • porozumenie emóciám, ktoré klient prežíva.

Formy tréningov

Jednodňový tréning

Jednodňový tréning zameraný na zdokonalenie sa vo vybranej oblasti. Trvanie 6 hodín.

 

Výhody jednodňového tréningu:

 • inšpirácia a motivácia účastníkov k ďalšiemu rozvoju
 • identifikácia schopností, na tréning ktorých je možné zamerať sa v budúcnosti
 • základné osvojenie si vybraných schopností

Tréningový plán

Súbor pravidelných tréningových stretnutí trvajúcich maximálne 2 hodiny s frekvenciou 1x za dva týždne. Počet stretnutí záleží od trénovaných schopností. Počet stretnutí 6+.

 

Cieľom stretnutí je v následných krokoch trénovať schopnosti, ktoré si spoločne na začiatku tréningu zadefinujeme.

 

Výhody pravidelného tréningu:

 • hlbšie precvičenie, pochopenie a upevnenie jednotlivých schopností
 • organické prispôsobovanie tréningu meniacim sa potrebám skupiny
 • osvojenie si celej škály na seba nadväzujúcich schopností

Ako pracujeme

Diagnostika

Na nezáväznom stretnutí zistíme aké máte potreby a ako vám vieme pomôcť

Navrhnutie riešenia

Navrhneme najefektívnejší spôsob riešenia vašej situácie s ohľadom na váš budget

Realizácia riešenia

Realizáciu budeme prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu a vašim potrebám

Spoločný prípitok

Spolu oslávime úspech vzdelávania a ak bude treba pustíme sa do ďalšej spolupráce

Napíšte nám

My vás následne kontaktujeme

Zavolajte nám

0948 126 533

[contact-form-7 id=”4014″]