Si lídrom a hľadáš odpovede na otázky:

  • Ako byť sám sebou, nemať žiadnu masku a vďaka tomu mať prirodzený vplyv?
  • Ako v tíme vytvoriť atmosféru a prostredie, vďaka ktorým sú ľudia viac angažovaní?
  • Ako byť autentický v náročných situáciách?
  • Ako budovať víziu, ktorá je v súlade s hodnotami firmy, vlastnými hodnotami a hodnotami kolegov?

Pre koho je tréning autentického lídra určený:

  • pre tých, ktorí chcú budovať a majú veľké vízie
  • pre tých, ktorí sa nespokoja so statusom quo a ktorí chcú posúvať spoločnosť vpred
  • pre tých, ktorí chcú chodiť s radosťou do práce
  • Pre tých, ktorí sú presvedčení, že ľudia sú primárne zodpovední, ak majú na to vytvorené podmienky

Spoznáš nie len sám seba

Aké máš hodnoty, víziu a zmysel, a ako vďaka tomu byť lepším lídrom

Ako byť silný a sebavedomý vďaka svojej prirodzenosti a zraniteľnosti

Ako funguješ ty sám a iní ľudia

Získaš nové schopnosti

Komunikáciu, ktorá ľudí spája

Komunikáciu, ktorá vytvára pevné vzťahy, dôveru a vzájomný rešpekt

Komunikáciu, ktorá v ľuďoch povzbudzuje ich vlastnú motiváciu a chuť preberať zodpovednosť

Máš záujem stať sa autentickým lídrom?

Napíš nám a získaj bezplatnú konzultáciu pre seba a svoj tím

Napíš nám a na spoločnom stretnutí zadefinujeme ciele, na základe ktorých vyberieme vhodné nástroje. Zisti ako pracujeme.

[contact-form-7 id=”113430″ title=”formular pre stranku psychohier”]