Riešiš podobné problémy?

  1. Neefektívne odovzdávanie si informácií medzi členmi tímu – chýbajúca spätná väzba
  2. Vysoká miera individualizmu a nízka miera spolupráce v tíme
  3. Nízke preberanie zodpovednosti zo strany zamestnancov
  4. Neschopnosť rozpoznať kľúčové úlohy v práci a míňanie času na tie nedôležité
  5. Nízka proaktivita – neochota zamýšľať sa, ako by sa dali veci robiť efektívnejšie

Pre koho je angažovaný tím určený:

  • pre firmy, ktoré chcú budovať dlhodobé a udržateľné tímy
  • pre firmy, ktoré chcú mať spokojných a spoľahlivých ľudí
  • pre firmy, ktoré chcú mať angažovaných a proaktívnych ľudí

4 kľúčové oblasti pre odomknutie potenciálu tímu / firmy

Klikni na obrázok nižšie

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Spoznanie seba

Poznanie seba, svojich hodnôt a svojho životného poslania je prvým krokom pre hľadanie spolupráce s druhými. Ak viem kam idem, viem sa s druhými dohodnúť a dodržiavať to na čom sme sa dohodli.

Komunikácia

Ako komunikovať efektívne, tak aby sme sa s druhými dohodli a dali im konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá nám všetkým umožní rásť. Efektívna komunikácia znamená poznať rôzne druhy a formy komunikácie a vedieť ich použiť.

Firemná kultúra

Súbor nepísaných pravidiel a hodnôt. To čo sa komunikuje v kuchynke. Súčasťou kultúry je firemná vízia – kam spoločne kráčame a firemné hodnoty, ktoré pomáhajú ľuďom vo firme pri rozhodovaní.

Procesy

Procesy sú kľúčovou časťou ako si medzi sebou efektívne vymieňať informácie. Procesy sa vytvárajú na základe dohody medzi ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú na danom procese. Z nášho pohľadu neexistuje template procesu, ktorý by vyhovoval viacerým firmám. Každá firma e špecifická a preto sú aj jej procesy jedinečné.

Zažili 4 stretnutia zamerané na angažovaný tím s názvom PsychoHRY

Odporúčanie od Powerplay studio

Napíš nám a získaj bezplatnú konzultáciu pre seba a svoj tím

[contact-form-7 id=”113430″ title=”formular pre stranku psychohier”]