AKO EFEKTÍVNE NADVÄZOVAŤ VZŤAHY

Workshop co-Šicke Košice 16.4.2016

Ako urobiť dobrý prvý dojem a začať budovať vzťah s druhou osobou, či už je to potenciálny biznis partner, klient alebo priateľ?

Príďte si s nami zatrénovať schopnosti, ktoré vám pomôžu budovať kvalitné, rovnocenné a na spoluprácu zamerané vzťahy.

Kde môžete nadobudnuté schopnosti využiť:

   • pri networkingu
   • na obchodných stretnutiach
   • na pohovoroch
   • pri rokovaniach
   • pri nadväzovaní nových priateľstiev

Čomu sa budeme na workshope venovať:

   • Ako sa pripraviť na stretnutie (zvládanie stresu; príprava hlasu; vnútorné nastavenie na stretnutie)
   • Ako nadviazať prvý kontakt (očný kontakt; neverbálny a verbálny pozdrav; podanie rúk; tipy čo robiť, keď v spoločnosti nikoho nepoznám)
   • Ako vybudovať vzájomnú dôveru a záujem (všímavosť; zlaďovanie sa; ako dodať druhému pocit komfortu; pritakávanie a vyjadrovanie porozumenia tomu, čo druhý hovorí; aktívne počúvanie; zladenie sa s hlasom; používanie súhlasu)
   • Ako viesť rozhovor (sledovanie neverbálnej komunikácie; sledovanie zmien stavu druhého; otázky; reciprocita a záujem; používanie hlasu; ja-výroky)
   • Ako zvládať, keď niečo nejde tak, ako by malo (ako vyjadriť zaznamenaný nesúlad; ako vyjadriť nesúhlas; ako slušne ukončiť rozhovor; ako zmeniť tému; ako zastaviť monológ)
Chcem sa záväzne prihlásiť
Nevyhovuje ti termín?

Zapíš sa do mailingu a dostaneš od nás aktuálne info o pripravovaných kurzoch, workshopoch a prednáškach.

privacy Vážime si tvoje súkromie, a preto ti budeme posielať len relevantné správy.

 

Lektori

“Vo svojej praxi sa venujem tréningu efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, práci s emóciami a párovému poradenstvu. Život vnímam ako neustály pohyb vpred a nie ako úzkostnú stagnáciu. Preto je mojím životným poslaním osobnostný rozvoj a pomoc druhým. Spolu s Mišom sme autormi vzdelávacieho portálu www.otvorenahra.sk.”

Mgr. Martin Čajko

“Venujem sa tréningu efektívnej komunikácie, ovplyvňovania a obrany proti manipulácii. Zvládnutie psychiky a komunikácie je podľa mňa jednou z najväčších výziev, s ktorou sa vo svojich životoch stretávame. Významne ovplyvňuje náš úspech aj šťastie. Preto je mojím životným poslaním neustály rast a skúšanie nových možností tak, aby som mohol svojimi poznatkami a skúsenosťami pomôcť čo najviac ľuďom.”

Mgr. Michal Šoltés

Záväzná prihláška na workshop

Ako efektívne nadväzovať vzťahy (16.4.2016)

v coworkingu co-Šicke Košice

Vyplnením a odoslaním prihlášky, súhlasím so zmluvnými podmienkami a zároveň sa zaväzujem, že uhradím kurzovné v plnej výške.

Workshop Ako efektívne nadväzovať vzťahy sme pripravili v spolupráci s coworkom co-Šicke Košice.

Dátum: 16. 4. 2016

Čas: 10:00 - 15:30

Cena: 40 Eur

Maximálny počet účastníkov: 20

Miesto konania: Hlavná 93, Košice, Slovensko

Základné informácie

Meno a priezvisko*

Dátum narodenia*

Profesia

Povinné=*

Fakturačné údaje

Kto platí
 Fyzická osoba Právnická osoba

Bydlisko:

Ulica č.*

Obec*

PSČ*

Telefón*

Email*

Požiadavka na znenie faktúry

Názor organizácie

IČO

DIČ

Bydlisko nevypĺňajte, pokiaľ je zhodné s Vašou adresou

Ulica č.

Obec

PSČ

Telefón

Email

Povinné=*

Informácia pre organizátorov

Odkiaľ ste sa dozvedeli o kurze?

 z počutia bol mi odporučený z Facebook z LinkedIn z emailingu z webstránky www.otvorenahra.sk z iných webových stránok z bannerovej reklamy iné

Zmluvné podmienky účasti na kurze

Oboznámil som sa so zmluvnými podmienkami účasti na kurze